Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

BEZPŁATNE SZKOLENIA BHP DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Na Dolnym Śląsku realizowany jest w roku 2017 projekt bezpłatnych, okresowych szkoleń BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Szkolenie jest finansowane w 100% przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze środków Funduszu Wypadkowego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Każdy z uczestników otrzyma imienne zaświadczenie ważne przez okres pięciu lat od daty ukończenia szkolenia. Z bezpłatnych szkoleń mogą skorzystać pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą oraz osoby kierujące pracownikami ( m.in.: kierownicy, mistrzowie, brygadziści). Szkolenia skierowane są do przedsiębiorstw z terenu województwa dolnośląskiego. Szkolenia BHP przeprowadzone zostaną w ramach prewencji wypadkowej realizowanej przez ZUS, w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).

 

Więcej informację na stronie projektu www.szkoleniaBHP.net  lub pod nr. tel.  888 888 131