Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Awarie i katastrofy budowlane w roku 2019 – ankieta

Instytut Techniki Budowlanej przy współpracy z PIIB realizuje od szeregu lat prace dotyczące analiz zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych w kraju. Mając na uwadze bogatą działalność ekspertyzową rzeczoznawców budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o zagrożeniach, awariach i katastrofach budowlanych jakie były przedmiotem opracowań wykonanych przez rzeczoznawców. 

Przekazanie informacji do Instytutu polega na wypełnieniu ankiety dla każdego obiektu uległego lub zagrożonego awarią, będących przedmiotem opinii i ekspertyz.

Ankiety należy przesłać pisemnie na adres:  Instytut Techniki Budowlanej, prof. dr hab. Leonard Runkiewicz, 00-611 Warszawa, ul. Filarowa 1, fax: 22/825 79 70 lub elektronicznie na adres:, e-mail: l.runkiewicz@itb.pl w możliwie krótkim terminie.