Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ASYSTA PRAWNA DLA INŻYNIERA

Każdy członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od dzisiaj może uzyskać darmową pomoc prawną w ramach swojego ubezpieczenia OC: https://www.piib.org.pl/aktualnosci/komunikaty-dla-czlonkow/5110-asysta-prawna-dla-inzyniera

Zakres pomocy obejmuje problemy prawne dotyczące życia zawodowego inżyniera budownictwa. W szczególności prawa budowlanego, prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego w zakresie zgodności umów związanych z procesem inwestycyjnym w budownictwie. Członkowie Izby znajdą tam również informacje dotyczące ochrony danych osobowych w obszarach pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Informacja znajduje się na stronie internetowej PIIB:

Ergo Hestia dla lepszej obsługi inżynierów zapewnia zainteresowanym specjalny dedykowany numer telefonu 587 663 336 oraz adres mailowy: asystaprawnapiib@ergohestia.pl.

Asysta prawna dostępna jest w godzinach 8-20 od poniedziałku do piątku. Do uzyskania porady potrzebny jest jedynie numer polisy – 436000309376, swoje dane osobowe i nr członkowski PIIB – wszystkie te informacje dostępne są w razie potrzeby w portalu członkowskim lub aplikacji PIIB.