Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

APLIKACJA INFOLOCK DLA CZŁONKÓW DOIIB

APLIKACJA INFOLOCK DLA CZŁONKÓW DOIIB

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uruchomiła dla swoich członków możliwość otrzymywania powiadomień na telefon komórkowy za pomocą aplikacji InfoLock. Aplikacja służy lepszej i szybszej komunikacji wewnętrznej pomiędzy DOIIB a jej członkami. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli przesyłać do tysięcy naszych członków jednocześnie, wiadomości niedostępne dla informacji publicznej. InfoLock pozwala na szybkie i bezpieczne dostarczanie informacji z możliwością załączenia zdjęć, wideo, dokumentów PDF i map. Aplikacja jest bezpłatna dla członków DOIIB, dostępna na telefony z systemem iOS i Android. Aplikacja nie wymaga śledzenia, użytkownik jest powiadamiany o każdej nowej informacji podobnie jak przy otrzymaniu wiadomości SMS.

 
Sposób pobrania aplikacji opisany jest w informacji znajdującej się poniżej, w pliku do pobrania. Aplikację może pobrać tylko członek Izby, którego aktualny numer telefonu figuruje w bazie danych Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku trudności z pobraniem aplikacji prosimy o zweryfikowanie numeru telefonu komórkowego  z danymi w Izbie. Jeśli jest inny, prosimy o zgłoszenie zmiany numeru telefonu na adres: dos@doiib.test.sisms.pl.

 
Zachęcamy również do odwiedzania naszej nowej strony na Facebooku: https://www.facebook.com/Dolnośląska-Okręgowa-Izba-Inżynierów-Budownictwa-317787062107036/?modal=admin_todo_tour
Administratorem aplikacji InfoLock i Facebook DOIIB z ramienia Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jest Pan Rafał Zarzycki – Zastępca Przewodniczącego Rady DOIIB