Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ANKIETA – ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BUDOWLANYMI

Politechnika Białostocka, inicjując dyskusję na temat zarządzania projektami budowlanymi, zwraca się z prośbą o wzięcie udziału w anonimowym badaniu ankietowym, które umożliwi określenie pożądanych kompetencji przywódczych liderów projektów budowlanych.
Realizacja projektów budowlanych wymaga od wszystkich, zaangażowanych w ten proces, działania w zespole. Kompetencje techniczne pozostają najważniejszym czynnikiem sukcesu projektu budowlanego. Zauważa się jednak istotny wpływ umiejętności przywódczych i procesu zarządzania przedsięwzięciem budowlanym na jego sukces.

Odnośnik do ankiety znajdziecie Państwo pod adresem:

http://profitest.pl/start/1359/jlWIpdy8Y47GyQDg

Wszelkie pytania i sugestie związane z ankietą prosimy kierować na adres Pana Krzysztofa  Dziekońskiego   k.dziekonski@pb.edu.pl

Wyniki przedmiotowej, anonimowej ankiety mogą być interesujące również dla naszego samorządu zawodowego, ponieważ pozwolą zobrazować jakość sporządzanych obecnie projektów oraz stopień innowacyjności wprowadzonych rozwiązań.

Zachęcamy członków DOIIB do wzięcia udziału w Ankiecie.