Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ANKIETA-WPŁYW ZIELONYCH MIEJSC PRACY NA ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

ANKIETA – WPŁYW ZIELONYCH MIEJSC PRACY NA ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Związek Zawodowy „Budowlani” jako partner projektu Blueprint Budownictwo i związanego z nim Blueprint Budownictwo BHP przeprowadza ankietę: -„Wpływ zielonych miejsc pracy na zdrowie i bezpieczeństwo”- dla  Fundación Laboral de la Construcción (Fundacja Pracy Budownictwa, Hiszpania), zleconą przez Komisję Europejską. Dotyczy ona  wpływu nowych materiałów, nowych komponentów budowlanych i nowych sposobów pracy na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w sektorze budownictwa i pokrewnych.
Ankieta jest adresowana do menedżerów, nadzoru (w tym kierowników budów i robot), HR, sipowców i pracowników bhp firm budowlanych i pokrewnych.
Ze względu na plan włączenia rezultatów ankiety do projektu Bluprint Budownictwo, docelowo mającego na celu budowę szerokiego porozumienia na rzecz kształcenia zawodowego w budownictwie, udział w tym badaniu polskich firm i polskich pracowników nadzoru, HR oraz BHP jest dla nas bardzo ważny. Dlatego też zwracamy się z prośbą o wypełnienie tej ankiety.
Ankieta dostępna jest online pod linkiem:
https://survey.atrevia.com/69686?lang=pl
Badanie potrwa nie więcej niż 10 minut i jest całkowicie anonimowe i poufne. Odpowiedzi będą traktowane statystycznie zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych i wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.
Ankietę trzeba wypełniać wchodząc na podany link. W badaniu brane są pod uwagę  tylko ankiety wypełnione w całości (zakończone).
Ostateczny termin nadsyłania ankiet to 28 czerwca 2019 r.