Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ANKIETA PZITS

Polskie Zrzeszenie inżynierów i Techników Sanitarnych zwraca się do członków DOIIB z prośbą o wypełnienie anonimowej Ankiety związanej z organizacją Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych. Wyniki Ankiety stanowić będą podstawę do określenia zakresu merytorycznego Warsztatów w roku 2016.

Ankieta jest dostępna na stronie internetowej: www.warsztaty.pzits.pl

Zachęcamy członków Izby do udziału w Ankiecie.