Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ANKIETA DOTYCZĄCA ZAINTERESOWANIA ZAKUPEM PODPISU KWALIFIKOWANEGO NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH.

W związku z wyraźną w ostatnim czasie intensyfikacją prac związanych z cyfryzacją procesu budowlanego w Polsce Polska Izba Inżynierów Budownictwa zwraca się z prośbą do członków Izby o udzielenie odpowiedzi (ankieta) odnośnie potencjalnego zainteresowania zakupem PODPISU KWALIFIKOWANEGO po uzyskaniu przez PIIB preferencyjnych warunków dla swoich członków.

Wyrażenie zainteresowania w ankiecie NIE JEST zobowiązaniem się do zakupu.

Link do ankiety: https://portal.piib.org.pl/ankieta