Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ANKIETA DOIIB 2012

Wszyscy członkowie DOIIB otrzymali wraz nr 10/2012  „Inżyniera Budownictwa” druk ankiety DOIIB 2012, który może być wypełniony i przesłany do biura Dolnośląskiej Izby. Dla wszystkich członków DOIIB, którzy preferują elektroniczną formę wypełniania druków, zamieszczamy w załączeniu interaktywny formularz ANKIETY DOIIB 2012.  

Z  uwagi na konieczność złożenia podpisu, formularz nie został wyposażony w opcję automatycznego wysłania. Po wypełnieniu, ANKIETĘ 2012 należy wydrukować, podpisać i przesłać na adres Izby: ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław, adres e-mail:dos@doiib.test.sisms.pl  lub fax: 71-337-62-40 do dnia 12-11-2012 r.