Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

AKTUALNE UWAGI KRAJOWEJ RADY PIIB DO PROJEKTU USTAWY DEREGULACYJNEJ I STANOWISKA IZBY ARCHITEKTÓW RP

Podczas posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 23 października 2013 r. dyskutowano o aktualnym stanie prac legislacyjnych dotyczących projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Przedstawiono również bardzo kontrowersyjne stanowisko Izby Architektów, które wskazuje na konieczność przejścia tych członków DOIIB do izby architektów, którzy posiadają nawet bardzo ograniczone uprawnienia architektoniczne a ich podstawowe uprawnienia to uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. Krajowa Rada przyjęła stosowne stanowisko w tej sprawie i upoważniła Prezesa PIIB – Andrzeja Rocha Dobruckiego – do prezentowania tego stanowiska w jego działaniach na różnych szczeblach władz państwowych i parlamentarnych.
W załączeniu zamieszczamy stanowisko Krajowej Rady PIIB w tych ważnych sprawach.