Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

10.DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII – ZAPROSZENIE

Organizatorzy jubileuszowych 10. Dni Oszczędzania Energii (10.DOE) zapraszają Członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na konferencję połączoną ze szkoleniem pt.:

„PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH:
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, EKONOMIA, MIKROKLIMAT”

która odbędzie się w dniach 21- 22 października  2014r. (wtorek-środa) we  Wrocławskim Centrum Kongresowym w kompleksie Hali Stulecia.

W pierwszym  dniu 10. Dni Oszczędzania Energii przedstawione będą zagadnienia związane ze źródłami finansowania budynków energooszczędnych w ramach programów: RPO, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PolSEFF.

W drugim dniu 10. Dni Oszczędzania Energii odbędzie się  szkolenie dla architektów, inżynierów budownictwa, audytorów energetycznych pt: „Projektowanie budynków energooszczędnych wg aktualnych wymagań prawnych”

Udział Członków DOIIB w konferencji i w szkoleniu  jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych, prosimy Państwa o zgłoszenie uczestnictwa do dnia 15.10.2014 r. drogą mailowa na adres kasia@cieplej.pl  z dopiskiem DOIIB.

O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w plikach do pobrania.