Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DOIIB

W związku z zamiarem przebudowy pomieszczeń parteru w budynku – siedzibie Izby, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do składania ofert na wykonanie robót pn.:
„Przebudowa pomieszczeń lokalu gastronomicznego ze zmianą ich przeznaczenia na pomieszczenia biurowe i gospodarcze w budynku przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu” – w zakresie  I ETAPU projektu budowlanego pn: „Przebudowa pomieszczeń lokalu gastronomicznego ze zmianą ich przeznaczenia na pomieszczenia biurowe i gospodarcze, wykonanie opaski odwadniającej, rozbiórka nieczynnej komory ciepłowniczej oraz montaż na elewacji szyldu w formie napisu z podświetlanych liter wraz z odmalowaniem elewacji (bez zmiany kolorystyki) w budynku DOIIB we Wrocławiu ul. Odrzańska 22”.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 28-11-2016 r. o godz. 14.00.
Zainteresowanych złożeniem oferty prosimy o kontakt z Panią Ewa Ulicką (poniedziałek – czwartek w godz. 8.00-16.00) tel. 71-337-62-63; e-mail: adm@doiib.test.sisms.pl.

 

W pliku do pobrania zamieszczamy zapytanie ofertowe oraz wzór umowy na wykonanie robót budowlanych. Dokumentację techniczną prześlemy na wskazany adres e-mail osobom zainteresowanym złożeniem oferty.