Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPOBIEGANIE PRZENOSZENIA WIRUSA W SYSTEMACH GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH – SUGESTIE FIRMY FLӒKTGROUP

Za zgodą firmy FlӓktGroup, w pliku do pobrania, udostępniamy Państwu broszurę – sugestie dotyczące zapobieganiu przenoszenia się wirusa SARS-COV-2 w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z załączoną broszurą.