Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZACHĘCAMY DO AKTYWNOŚCI NA FAN-PAGE POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Polska Izba Inżynierów Budownictwa rozpoczęła działalność w mediach społecznościowych, co jest odpowiedzią na zapotrzebowanie nie tylko młodego pokolenia inżynierów budownictwa. Nasz samorząd chce być nowoczesny i otwarty na współczesne wyzwania. Otwarty kanał komunikacji pomiędzy członkami i sympatykami (a także krytykami) naszego samorządu zawodowego powinien być pożyteczną platformą komunikacji oraz kształtowania wizerunku PIIB. Kanał ten powinien tętnić życiem, a informacje tam zawarte powinny być rzetelne i wiarygodne pod każdym względem. Dyskutanci powinni przedstawiać wyważone opinie, które nie naruszają niczyich dóbr osobistych oraz zasad etyki zawodowej. Powstała zatem szansa na stworzenie na Facebooku wspaniałej społeczności inżynierów budownictwa. Aby korzystać z tego kanału społecznościowego konieczne jest założenie osobistego konta na Facebooku (bardzo łatwa sprawa) i logowanie się na stronie https://www.facebook.com/pages/Polska-Izba-In%C5%BCynier%C3%B3w-Budownictwa/333896610091045?fref=ts lub poprzez wyszukiwarkę na Facebooku po wpisaniu Polska Izba Inżynierów Budownictwa.