Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wycieczka do Kamieńca Ząbkowickiego (24.09.2022) – relacja

W ramach obchodów Jubileuszu 20-lecia DOIIB Okręgowa Rada DOIIB zorganizowała dla członków Izby wraz z osobami towarzyszącymi wycieczkę do Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim i opactwa cystersów w Henrykowie. Pomysłodawczynią wycieczki była Pani Roma Rybiańska – członek Okręgowej Rady DOIIB, a przedstawicielem DOIIB podczas wycieczki był Pan Tomasz Stojewski – członek Prezydium Okręgowej Rady DOIIB.

Uczestnicy wycieczki zwiedzili Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim. Fundatorką wybudowanego w XIX wieku pałacu i jego pierwszą właścicielką była królewna niderlandzka Marianna Orańska, córka króla Niderlandów Wilhelma I Orańskiego i jego pierwszej żony – Fryderyki Luizy Pruskiej. Zgodnie z życzeniem królewny pałac został wybudowany w stylu neogotyckim z wpływami romańskimi. Budowa pałacu trwała, z 5-letnia przerwą, 33 lata (1839-1872) i kosztowała około 3 tony złota. Obecnie właścicielem pałacu jest Urząd Miasta Kamieniec Ząbkowicki. Dzięki wsparciu państwa i funduszy zagranicznych budowla jest cały czas remontowana.

Drugim punktem programu wycieczki było zwiedzanie opactwa cystersów w Henrykowie. Zespół klasztorny zakonu cystersów powstał w XIII wieku. Na całość zespołu klasztornego składają się kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela, budynek klasztorny, oficyna mieszkalna, dawna szkoła łacińska, dawna wozownia, budynek dawnego szpitala, dom czeladzi, mur obronny, budynek oranżerii, pawilon ogrodowy, Brama Górna, dawna kancelaria klasztorna, Brama Dolna kościół pomocniczy, Brama Parkowa i Spichlerz. Dzięki informacjom przekazanym przez Przewodnika uczestnicy wycieczki poznali dzieje  Zakonu Ojców Cystersów i  najważniejsze zabytki znajdujące się w tym historycznym miejscu. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się spisana po łacinie Księga Henrykowska (1268-1273), w tekście której zachowało się pierwsze całe zdanie w języku staropolskim „Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai”. Obecnie w opactwie znajduje się kopia Księgi Henrykowskiej, a  oryginał jest przechowywany jest w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu.

Na zakończenie wycieczki Pan Tomasz Stojewski podziękował wszystkim za udział w wycieczce, poinformował o aktualnych działaniach podejmowanych przez Okręgową Radę DOIIB i  zachęcał do śledzenia stron internetowych DOIIB, TV DOIIB oraz facebook DOIIB. Przypomniał również o możliwości pobrania na telefon komórkowy aplikacji INFOLOCK, dzięki której członkowie DOIIB mogą otrzymywać informacje o aktualnych wydarzeniach organizowanych przez Izbę.

Autorem fotografii jest Pan Tomasz Stojewski.