Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Władysław Wiesław Jakubowski

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0170/07

Numer uprawnień:

Nr 521 / 78

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Usługi w budownictwie na terenie Wrocławia i okolic

* Kierownik budowy i robót
* Inspektor nadzoru
* Opinie i oceny techniczne
* Odbiór mieszkań/domów
* Adaptacja projektów typowych
* Sporządzanie planów zagospodarowania

ABUDH Sp. z o. o
Rok założenia 2007
mgr inż. Władysław Jakubowski
tel. 609-224-920
e-mail" wladyslaw.jakubowski@gmail.com

Budownictwo to moja hobby a praca ze mną - gwarantowana satysfakcja.

mgr inż. Władysław Wiesław Jakubowski

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0170/07

Numer uprawnień:

Nr 521 / 78

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Usługi w budownictwie na terenie Wrocławia i okolic

* Kierownik budowy i robót
* Inspektor nadzoru
* Opinie i oceny techniczne
* Odbiór mieszkań/domów
* Adaptacja projektów typowych
* Sporządzanie planów zagospodarowania

ABUDH Sp. z o. o
Rok założenia 2007
mgr inż. Władysław Jakubowski
tel. 609-224-920
e-mail" wladyslaw.jakubowski@gmail.com

Budownictwo to moja hobby a praca ze mną - gwarantowana satysfakcja.