Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Sylwia Krupa

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/5798/01

Numer uprawnień:

212/99/DUW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Wykonuje projekty budowlane i wykonawcze sieci i instalacji sanitarnych w tym: wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i innych.

mgr inż. Sylwia Krupa

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/5798/01

Numer uprawnień:

212/99/DUW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Wykonuje projekty budowlane i wykonawcze sieci i instalacji sanitarnych w tym: wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i innych.