Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Sławomir Ślęzok

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0043/20

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych Flowtech Sp. z o.o.

Ul. Groszowa 10/05

58-500 Jelenia Góra

NIP: 6112808153Oferujemy usługi z zakresu:

- projektowania

- pełnienia funkcji Kierownika Budowy/Robót oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- doradztwa technicznego oraz inwestycyjnegowww.flowtech.com.pl

biuro@flowtech.com.plmgr inż. Sławomir Ślęzok

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0043/20

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych Flowtech Sp. z o.o.

Ul. Groszowa 10/05

58-500 Jelenia Góra

NIP: 6112808153Oferujemy usługi z zakresu:

- projektowania

- pełnienia funkcji Kierownika Budowy/Robót oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- doradztwa technicznego oraz inwestycyjnegowww.flowtech.com.pl

biuro@flowtech.com.pl