Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Sławomir Pulikowski

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0031/20

Numer uprawnień:

DOŚ/0495/WBE/19

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Sławomir Pulikowski

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0031/20

Numer uprawnień:

DOŚ/0495/WBE/19

Rodzaj uprawnień:

do kierowania