Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Sebastian Stróżyk

Branża główna: elektryczna
Branża dodatkowa: kolejowa

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0152/16

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Kierownik robót branży sieć trakcyjna

mgr inż. Sebastian Stróżyk

Branża główna: elektryczna
Branża dodatkowa: kolejowa

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0152/16

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Kierownik robót branży sieć trakcyjna