Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Samuel Kryszak

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0315/21

Rodzaj uprawnień:

do projektowania

mgr inż. Samuel Kryszak

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0315/21

Rodzaj uprawnień:

do projektowania