Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Roma Rybiańska

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0011/01

Numer uprawnień:

526/87/UW;523/88/UW;19/96

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Wykonuję opinie techniczne, przeglądy okresowe obiektów budowlanych , pełnię obowiązki Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru, Posiadam uprawnienia konserwatorskie do nadzorowania robót w obiektach zabytkowych.

mgr inż. Roma Rybiańska

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0011/01

Numer uprawnień:

526/87/UW;523/88/UW;19/96

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Wykonuję opinie techniczne, przeglądy okresowe obiektów budowlanych , pełnię obowiązki Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru, Posiadam uprawnienia konserwatorskie do nadzorowania robót w obiektach zabytkowych.