Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. REMIGIUSZ PIĘCIAK

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0089/18

Numer uprawnień:

DOŚ/0446/WBE/17

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

- Inżynier kontraktu

- Kierownik robót

- Inspektor robótmgr inż. REMIGIUSZ PIĘCIAK

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0089/18

Numer uprawnień:

DOŚ/0446/WBE/17

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

- Inżynier kontraktu

- Kierownik robót

- Inspektor robót