Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Rafał Walkowiak

Branża główna: drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/BD/0344/12

Numer uprawnień:

84/DOŚ/12

Rodzaj uprawnień:

do projektowania

mgr inż. Rafał Walkowiak

Branża główna: drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/BD/0344/12

Numer uprawnień:

84/DOŚ/12

Rodzaj uprawnień:

do projektowania