Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Rafał Klub

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0284/19

Numer uprawnień:

DOŚ/0040/WBKb/19, DOŚ/0005/PBKb/21

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Głównie zajmujemy się kompleksową budową domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Pomagamy w doborze projektu oraz wykonujemy kosztorysy budowlane. Pełnie funkcje Kierownika budowy lub Kierownika nadzoru inwestorskiego oraz wykonuje projekty konstrukcyjne. Dokonuje przeglądów okresowych budynków.

mgr inż. Rafał Klub

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0284/19

Numer uprawnień:

DOŚ/0040/WBKb/19, DOŚ/0005/PBKb/21

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Głównie zajmujemy się kompleksową budową domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Pomagamy w doborze projektu oraz wykonujemy kosztorysy budowlane. Pełnie funkcje Kierownika budowy lub Kierownika nadzoru inwestorskiego oraz wykonuje projekty konstrukcyjne. Dokonuje przeglądów okresowych budynków.