Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Przemysław Mariusz Siwicki

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0144/19

Numer uprawnień:

DOŚ/0369/WBS/18

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Przemysław Mariusz Siwicki

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0144/19

Numer uprawnień:

DOŚ/0369/WBS/18

Rodzaj uprawnień:

do kierowania