Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Piotr Muszak

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0198/12

Numer uprawnień:

OPL/0694/OWOE/11

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Piotr Muszak

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0198/12

Numer uprawnień:

OPL/0694/OWOE/11

Rodzaj uprawnień:

do kierowania