Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Michał Puć

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0262/19

Numer uprawnień:

DOŚ/0200/PWBS/19

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

mgr inż. Michał Puć

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0262/19

Numer uprawnień:

DOŚ/0200/PWBS/19

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania