Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Michał Gurgul

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0336/15

Numer uprawnień:

224/DOŚ/14

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie w budownictwie kubaturowym przy realizacji projektów deweloperskich, przebudów oraz remontów budynków zabytkowych (z dużym naciskiem na konstrukcje stalowe - wymiany stropów itp.) a także realizacji obiektów usługowych oraz laboratoryjnych (również w standardzie farmaceutycznym).Jestem biegłym sądowym II kadencji przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w dziedzinach budownictwo i kosztorysowanie robót budowlanych.Wykonuje opinie, ekspertyzy, nadzory oraz realizuje budowy (jako kierownik projektu bądź Generalny Wykonawca).

mgr inż. Michał Gurgul

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0336/15

Numer uprawnień:

224/DOŚ/14

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie w budownictwie kubaturowym przy realizacji projektów deweloperskich, przebudów oraz remontów budynków zabytkowych (z dużym naciskiem na konstrukcje stalowe - wymiany stropów itp.) a także realizacji obiektów usługowych oraz laboratoryjnych (również w standardzie farmaceutycznym).Jestem biegłym sądowym II kadencji przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w dziedzinach budownictwo i kosztorysowanie robót budowlanych.Wykonuje opinie, ekspertyzy, nadzory oraz realizuje budowy (jako kierownik projektu bądź Generalny Wykonawca).