Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Michał Ćwiek

Branża główna: kolejowa

Numer członkowski:

DOŚ/BK/0068/20

Numer uprawnień:

DOŚ/0508/PBKI/19

Rodzaj uprawnień:

do projektowania

mgr inż. Michał Ćwiek

Branża główna: kolejowa

Numer członkowski:

DOŚ/BK/0068/20

Numer uprawnień:

DOŚ/0508/PBKI/19

Rodzaj uprawnień:

do projektowania