Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Marek Kareta-Dmochowski

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: sanitarna, drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/IS/3287/01

Numer uprawnień:

603/94/UW, 28/DOŚ/13, DOŚ/0115/WBD/16

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Marek Kareta-Dmochowski

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: sanitarna, drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/IS/3287/01

Numer uprawnień:

603/94/UW, 28/DOŚ/13, DOŚ/0115/WBD/16

Rodzaj uprawnień:

do kierowania