Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Marcin Trela

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0277/13

Numer uprawnień:

57/DOŚ/13 - wykonawcze 230/DOŚ/15 - projektowe

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Budownictwo to moja pasja a optymalizacja kosztów budowy na etapie prac budowlanych to mój cel oraz zysk każdego Inwestora.

Reprezentuję interesy Inwestora w procesie budowlanym.Zapraszam do kontaktu:

mtrela.pl

___

Marcin Trela

www.mtrela.pl

503-762-371

mgr inż. Marcin Trela

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0277/13

Numer uprawnień:

57/DOŚ/13 - wykonawcze 230/DOŚ/15 - projektowe

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Budownictwo to moja pasja a optymalizacja kosztów budowy na etapie prac budowlanych to mój cel oraz zysk każdego Inwestora.

Reprezentuję interesy Inwestora w procesie budowlanym.Zapraszam do kontaktu:

mtrela.pl

___

Marcin Trela

www.mtrela.pl

503-762-371