Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Marcin Stojko

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: drogowa, hydrotechniczna

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0253/19

Numer uprawnień:

DOŚ/0401/WBD/19, DOŚ/0090/WBKb/19

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Marcin Stojko

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: drogowa, hydrotechniczna

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0253/19

Numer uprawnień:

DOŚ/0401/WBD/19, DOŚ/0090/WBKb/19

Rodzaj uprawnień:

do kierowania