Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Marcin Sikora

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/1471/03

Numer uprawnień:

7/DOŚ/03

Rodzaj uprawnień:

do projektowania

branża konstrukcyjna

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

mgr inż. Marcin Sikora

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/1471/03

Numer uprawnień:

7/DOŚ/03

Rodzaj uprawnień:

do projektowania

branża konstrukcyjna

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń