Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Marcin Pigas

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0275/13

Numer uprawnień:

OPL/0905/OWOS/13 ; OPL/1352/PBS/17

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

mgr inż. Marcin Pigas

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0275/13

Numer uprawnień:

OPL/0905/OWOS/13 ; OPL/1352/PBS/17

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania