Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Magdalena Sadkowska

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0236/21

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Magdalena Sadkowska

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0236/21

Rodzaj uprawnień:

do kierowania