Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Łukasz Jung

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0239/17

Numer uprawnień:

DOŚ/0037/WBKb/17, DOŚ/0004/PBKb/21

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Oferuje odbiór techniczny mieszkań od deweloperów, pomiar powierzchni użytkowej, inwentaryzacje budowlane, świadectwa charakterystyki energetycznej.Więcej informacji na temat moich usług znajduje na stronie: www.jungbud.pl - będę zaszczycony, jeśli zapoznasz się z pełną ofertą.Zapraszam do współpracy oraz kontaktu!www.jungbud.pl // www.doradcadewelopera.pl

mgr inż. Łukasz Jung

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0239/17

Numer uprawnień:

DOŚ/0037/WBKb/17, DOŚ/0004/PBKb/21

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Oferuje odbiór techniczny mieszkań od deweloperów, pomiar powierzchni użytkowej, inwentaryzacje budowlane, świadectwa charakterystyki energetycznej.Więcej informacji na temat moich usług znajduje na stronie: www.jungbud.pl - będę zaszczycony, jeśli zapoznasz się z pełną ofertą.Zapraszam do współpracy oraz kontaktu!www.jungbud.pl // www.doradcadewelopera.pl