Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Łukasz Cichoń

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0273/14

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

mgr inż. Łukasz Cichoń

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0273/14

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania