Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Krzysztof Kwieciński

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0086/19

Numer uprawnień:

DOŚ/0420/PWBE/18

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Witam,


Jestem inżynierem przemysłowym, swoje doświadczenie zdobywałem w zakładach przemysłowych na dolnym śląsku głównie w kombinacie KGHM ale również w wielu innych zakładach jak Huty, Elektrociepłownie, Zakłady Wzbogacania Rud, Zakłady Chemiczne, Kopalnie, Pompownie, Tłocznie Gazu i wiele innych. Specjalizuję się w przygotowywaniu dokumentacji technicznej instalacji przemysłowych w branży elektrycznej, automatyki i teletechnicznej oraz automatyki i wyposażenia elektrycznego maszyn.


Dokumentację wykonuję w wysokiej jakości.


Zapraszam do współpracy

mgr inż. Krzysztof Kwieciński

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0086/19

Numer uprawnień:

DOŚ/0420/PWBE/18

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Witam,


Jestem inżynierem przemysłowym, swoje doświadczenie zdobywałem w zakładach przemysłowych na dolnym śląsku głównie w kombinacie KGHM ale również w wielu innych zakładach jak Huty, Elektrociepłownie, Zakłady Wzbogacania Rud, Zakłady Chemiczne, Kopalnie, Pompownie, Tłocznie Gazu i wiele innych. Specjalizuję się w przygotowywaniu dokumentacji technicznej instalacji przemysłowych w branży elektrycznej, automatyki i teletechnicznej oraz automatyki i wyposażenia elektrycznego maszyn.


Dokumentację wykonuję w wysokiej jakości.


Zapraszam do współpracy