Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Katarzyna Pabian

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0040/14

Numer uprawnień:

240/DOŚ/13

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Oferuję na terenie Lubina, Legnicy, Polkowic i okolic:
- kompleksowe prowadzenie budowy jako kierownik budowy / inspektor nadzoru.
- zgłoszenie związane z rozpoczęciem i zakończeniem budowy
- inspekcje / przyjazdy w trakcie trwania budowy na kluczowych etapach
- odbiory częściowe robót, m.in: żelbetowych, murowych, więźby dachowej, pokrycia dachu
- prowadzenie wpisów do dziennika budowy
- bieżące konsultacje
- doradztwo konstrukcyjne i materiałowe
- sporządzanie harmonogramu robót
- sporządzanie budżetu z kontrolą kosztów
- sporządzanie/weryfikacja umów z dostawcami i wykonawcami robót
- przygotowanie, weryfikacja dokumentacji powykonawczej oraz oddanie obiektu do użytkowania
- odbiory techniczne mieszkań od dewelopera
- odbiory częściowe robót (zbrojenie, mury posadzki, tynki)

mgr inż. Katarzyna Pabian

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0040/14

Numer uprawnień:

240/DOŚ/13

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Oferuję na terenie Lubina, Legnicy, Polkowic i okolic:
- kompleksowe prowadzenie budowy jako kierownik budowy / inspektor nadzoru.
- zgłoszenie związane z rozpoczęciem i zakończeniem budowy
- inspekcje / przyjazdy w trakcie trwania budowy na kluczowych etapach
- odbiory częściowe robót, m.in: żelbetowych, murowych, więźby dachowej, pokrycia dachu
- prowadzenie wpisów do dziennika budowy
- bieżące konsultacje
- doradztwo konstrukcyjne i materiałowe
- sporządzanie harmonogramu robót
- sporządzanie budżetu z kontrolą kosztów
- sporządzanie/weryfikacja umów z dostawcami i wykonawcami robót
- przygotowanie, weryfikacja dokumentacji powykonawczej oraz oddanie obiektu do użytkowania
- odbiory techniczne mieszkań od dewelopera
- odbiory częściowe robót (zbrojenie, mury posadzki, tynki)