Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Karol Bajan

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0114/19

Numer uprawnień:

DOŚ/0292/PWBKb/18

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Kierownik budowy/robót, wieloletni kierownik produkcji w Zakładzie Prefabrykacji Budowlanej, Członek Zarządu Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa O/Wrocław.

mgr inż. Karol Bajan

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0114/19

Numer uprawnień:

DOŚ/0292/PWBKb/18

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Kierownik budowy/robót, wieloletni kierownik produkcji w Zakładzie Prefabrykacji Budowlanej, Członek Zarządu Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa O/Wrocław.