Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Kamil Okrzyński

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0229/16

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Kamil Okrzyński

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0229/16

Rodzaj uprawnień:

do kierowania