Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Jacek Kaźmierski

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0275/16

Numer uprawnień:

DOŚ/0044/WBKb/16

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Wykonuję odbiory mieszkań, jestem kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru

mgr inż. Jacek Kaźmierski

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0275/16

Numer uprawnień:

DOŚ/0044/WBKb/16

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Wykonuję odbiory mieszkań, jestem kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru