Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Ireneusz Rudnicki

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0310/17

Numer uprawnień:

DOŚ/0214/WBE/17, DOŚ/0170/PBE/18

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Oferuję usługi w zakresie wykonywania projektów oraz prowadzenia robót elektrycznych.

Oferta usług obejmuje m.in.:
- projekty sieci elektrycznych, stacji transformatorowych, oświetlenia ulicznego, usuwanie kolizji, przebudowy.

Zapewniam również usługi formalno-prawne na każdym etapie budowy.mgr inż. Ireneusz Rudnicki

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0310/17

Numer uprawnień:

DOŚ/0214/WBE/17, DOŚ/0170/PBE/18

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Oferuję usługi w zakresie wykonywania projektów oraz prowadzenia robót elektrycznych.

Oferta usług obejmuje m.in.:
- projekty sieci elektrycznych, stacji transformatorowych, oświetlenia ulicznego, usuwanie kolizji, przebudowy.

Zapewniam również usługi formalno-prawne na każdym etapie budowy.