Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Grzegorz Tomczak

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/BD/0025/18

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Grzegorz Tomczak

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/BD/0025/18

Rodzaj uprawnień:

do kierowania