Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Ewa Dobrowolska

Rzeczoznawca
Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/4287/01

Numer uprawnień:

164/75/Wwm, 91/85/UW, 183/89/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Zaczynałam jako kierownik robót w nieistniejącej już firmie WZRM Wrocław. Prowadziłam 27 lat działalność gospodarczą jako Pracownia Projektowa PROEKO2000. Z końcem roku 2017 firmę zamknęłam. Obecnie pracuję na zasadach umowy o dzieło. Zajmuję się głównie opiniowaniem jako rzeczoznawca oraz na zlecenia sądu jako biegły sądowy. Wykonuję też projekty współpracując głównie z osobami wcześniej poznanymi.
W DOIIB pracowałam jako sekretarz w Komisji Rewizyjnej przez 3 kadencje oraz w Radzie przez 1 kadencję. Obecnie pracuję drugą kadencję w Komisji Prawno-Regulaminowej oraz w Kapitule Inżynier Roku.

mgr inż. Ewa Dobrowolska

Rzeczoznawca
Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/4287/01

Numer uprawnień:

164/75/Wwm, 91/85/UW, 183/89/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Zaczynałam jako kierownik robót w nieistniejącej już firmie WZRM Wrocław. Prowadziłam 27 lat działalność gospodarczą jako Pracownia Projektowa PROEKO2000. Z końcem roku 2017 firmę zamknęłam. Obecnie pracuję na zasadach umowy o dzieło. Zajmuję się głównie opiniowaniem jako rzeczoznawca oraz na zlecenia sądu jako biegły sądowy. Wykonuję też projekty współpracując głównie z osobami wcześniej poznanymi.
W DOIIB pracowałam jako sekretarz w Komisji Rewizyjnej przez 3 kadencje oraz w Radzie przez 1 kadencję. Obecnie pracuję drugą kadencję w Komisji Prawno-Regulaminowej oraz w Kapitule Inżynier Roku.