Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Dorota Serednicka-Rawicka

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0825/02

Numer uprawnień:

614/01/DUW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Aktywna działalność w zakresie projektowania w ramach branży sanitarnej od (prowadzone biuro projektowe), sprawowanie nadzorów inwestorskich oraz autorskich, pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych.

Zainteresowanych współpracą proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy, udzielę większej ilości informacji dotyczących dorobku zawodowego i zdobytych doświadczeń, zakresu realizowanych prac projektowych.

Strona internetowa w trakcie tworzenia.

mgr inż. Dorota Serednicka-Rawicka

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0825/02

Numer uprawnień:

614/01/DUW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Aktywna działalność w zakresie projektowania w ramach branży sanitarnej od (prowadzone biuro projektowe), sprawowanie nadzorów inwestorskich oraz autorskich, pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych.

Zainteresowanych współpracą proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy, udzielę większej ilości informacji dotyczących dorobku zawodowego i zdobytych doświadczeń, zakresu realizowanych prac projektowych.

Strona internetowa w trakcie tworzenia.