Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Dariusz Komisarczyk

Branża główna: kolejowa
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BK/0373/13

Numer uprawnień:

175/DOŚ/13

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Ukończyłem Technikum Kolejowe we Wrocławiu oraz Politechnikę Wrocławską. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy na kolei w PKP PLK, wykonawstwie na budowach oraz nadzorze budów kolejowych zgodnie z wymaganiami FIDIC.

mgr inż. Dariusz Komisarczyk

Branża główna: kolejowa
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BK/0373/13

Numer uprawnień:

175/DOŚ/13

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Ukończyłem Technikum Kolejowe we Wrocławiu oraz Politechnikę Wrocławską. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy na kolei w PKP PLK, wykonawstwie na budowach oraz nadzorze budów kolejowych zgodnie z wymaganiami FIDIC.