Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Bartosz Łakomski

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0231/19

Numer uprawnień:

DOŚ/0051/WBKb/19

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Biuro projektowe 2bprojekt Architekt specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu architektonicznym, nadzorach i doradztwie inwestycyjno-budowlanym.

Posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

mgr inż. Bartosz Łakomski

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0231/19

Numer uprawnień:

DOŚ/0051/WBKb/19

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Biuro projektowe 2bprojekt Architekt specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu architektonicznym, nadzorach i doradztwie inwestycyjno-budowlanym.

Posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.