Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. arch. Tomasz Kaczmarek

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/BO/1296/02

Numer uprawnień:

420/01/DUW, 44/DSOKK/2014

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Prowadzę samodzielną działalność gospodarczą - pracownię projektową ETKa-Projekt


Mam uprawnienia do projektowania w zakresie architektury bez ograniczeń oraz uprawnienia do projektowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie konstrukcji bez ograniczeń.


Zapraszam do kontaktu.

mgr inż. arch. Tomasz Kaczmarek

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/BO/1296/02

Numer uprawnień:

420/01/DUW, 44/DSOKK/2014

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Prowadzę samodzielną działalność gospodarczą - pracownię projektową ETKa-Projekt


Mam uprawnienia do projektowania w zakresie architektury bez ograniczeń oraz uprawnienia do projektowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie konstrukcji bez ograniczeń.


Zapraszam do kontaktu.